Raport kwartalny Q2-2019
Spowolnienie w europejskim sektorze nieruchomości

Drodzy Czytelnicy,

Sytuacja w Europie jest jednolita - od początku 2018 roku kwartalne wartości REECOX rozwijają się w ten sam sposób na co najmniej pięciu z sześciu badanych rynków - podobnie jak w drugim kwartale 2019 r. Z wyjątkiem Francji, gdzie na szczęście indeks REECOX wzrósł, jednak na innych rynkach sektor nieruchomości odnotował spadki.

Taki rozwój sytuacji można przypisać między innymi pogorszeniu się klimatu prowadzenia działalności gospodarczej na wszystkich badanych rynkach, właśnie z wyjątkiem Francji. Staje się coraz bardziej oczywiste, że nasilające się konflikty handlowe i słabnąca gospodarka na całym świecie negatywnie wpływają wszędzie na nastroje. W każdym razie firmy oceniają swoją obecną sytuację i perspektywy biznesowe zdecydowanie gorzej niż w poprzednich latach. Ze względu na zależność sektora nieruchomości od rozwoju gospodarczego, efekty są obecnie odczuwalne również w naszej branży. W pozostałej części roku okaże się, jak długotrwała będzie obecna tendencja.

Z poważaniem,


Sabine Barthauer

Kontakt

Pani Sabine Barthauer
Członek Zarządu

Spowolnienie w europejskim sektorze nieruchomości

Koniunktura na europejskim rynku nieruchomości Deutsche Hypo REECOX (Euro-Score) lekko pogorszyła się w drugim kwartale. Po krótkotrwałej zwyżce w pierwszym kwartale, indeks kontynuuje ujemne notowania, charakterystyczne dla roku 2018. Podczas gdy kwiecień (-0,3%) i czerwiec (-0,2%) nie przyniosły żadnych istotnych zmian, to maj (-1,3%) szczególnie przyczynił się do ujemnego salda kwartału. W rezultacie Euro-Score spadł łącznie o 1,8% do 232,7 punktów.

Oko REECOX Q2-2019

Deutsche Hypo Euro-Score

232,7

Tylko REECOX Francji w fazie rozwoju

Z wyjątkiem francuskiego rynku nieruchomości, w drugim kwartale wartości indeksu dla wszystkich krajów uwzględnionych w ramach Deutsche Hypo REECOX spadły.
W ten sposób REECOX Francji odnotował pozytywny wynik za drugi kwartał z rzędu.

Zgoła odmiennie kształtowała się sytuacja w Wielkiej Brytanii - REECOX UK stracił najwięcej w porównaniu z innymi krajami i spadł poniżej poziomu 200 punktów. Dramatyzm rozwoju jest widoczny w porównaniu z poprzednim rokiem. W stosunku do czerwca 2018 roku wskaźnik ten stracił około 20 punktów, osiągając najniższy poziom od lata 2016 roku.
Zauważalne, choć mniej drastyczne, były także spadki w Niemczech
(-2,2%) i Holandii (-1,6%).

Natomiast rynek nieruchomości w Polsce (-0,4%) i Hiszpanii (-0,6%) był raczej stabilny. Niemniej jednak należy zauważyć, że choć REECOX Hiszpanii zmieniał się nieznacznie, to był to stały spadek, podczas gdy sytuacja w Polsce była mniej stabilna.

Zmiany zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości
Δ Q2-2019 / Q1-2019

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

REECOX Q1-2019 / Q2-2019
DE
up
do
dodo
eq
dodo
do
GB
up
do
dodo
eq
dodo
do
PL
eq
up
do
eq
dodo
eq
NL
up
do
do
eq
do
do
FR
up
do
up
eq
dodo
up
ES
eq
up
do
eq
dodo
eq