Raport kwartalny Q4-2019
Euro-Score kończy 2019 rok pozytywnym wynikiem

Drodzy Czytelnicy,

po spadku Euro-Score w drugim i trzecim kwartale pojawiło się pytanie: czy to już koniec szczytu? Ale czwarty kwartał pokazał, że byliśmy w błędzie. Wszystkie kraje odnotowały stabilny, a nawet pozytywny rozwój. Być może nie są to tak duże wzrosty jak te, które obserwowaliśmy w poprzednich latach, tym niemniej nadal znajdujemy się na bardzo wysokim poziomie. Musimy jednak mieć świadomość, że znajdujemy się na cyklicznym rynku, a napięta sytuacja międzynarodowa wzbudza niepewność. Nawet jeśli brexitowy proces decyzyjny się skonkretyzuje, to jego rzeczywisty wymiar będzie widoczny dopiero w przyszłym roku. Także istniejące ryzyka geopolityczne, zwłaszcza konflikt między Iranem a USA, powodują pewne niepokoje na rynku. Czas dopiero pokaże, jak te aspekty wpłyną na Euro-Score.

Z serdecznymi pozdrowieniami


Sabine Barthauer

Kontakt

Pani Sabine Barthauer
Członek Zarządu

Euro-Score kończy 2019 rok pozytywnym wynikiem

Ocena roku 2019 pokazuje, że europejski rynek nieruchomości był w stanie nieco się ożywić wykazując wzrost o 0,9%. Po znacznym spadku odnotowanym w 2018 roku, Euro-Score nieznacznie poprawił się w pierwszym kwartale 2019 roku. W połowie roku rozwój sytuacji na poziomie europejskim był uwarunkowany przede wszystkim przez wywo łaną przez brexit negatywną koniunkturę na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnienie kwestii brexitu w czwartym kwartale nie tylko pozytywnie wpłynęło na REECOX UK, ale również zapewniło ogólne poprawienie nastroju. Tak więc Euro-Score na koniec roku był wyższy o 2,7% w stosunku do trzeciego kwartału i wynosi 235,2 punktów.

Oko REECOX Q4-2019

Deutsche Hypo Euro-Score

235,2

REECOX Francja wygrywa w roku 2019

Poszczególne parametry wyraźnie wskazują, że w czwartym kwartale indeks REECOX rozwijał się pozytywnie lub przynajmniej stabilnie we wszystkich badanych krajach. Podobnie jak w poprzednich kwartałach w Polsce (+0,1% do 185,1 punktów) i Hiszpanii (±0%, 199 punktów) nie odnotowano prawie żadnych zmian, co należy uznać za pozytywne w kontekście międzynarodowej niepewności politycznej. Dynamika rynku nieruchomości w Holandii była nieznacznie dodatnia i wzrosła o 1,0% do 190,4 punktów. Znaczący wzrost odnotowano natomiast w Niemczech (+3,4% do 305,6 punktów), Wielkiej Brytanii (+3,0% do 195,2 punktów) oraz we Francji (+2,3% do 239,7 punktów). Ogólnie rzecz biorąc, REECOX w ubiegłym roku był zdecydowanie najbardziej pozytywny we Francji, gdzie wzrost odnotowano w każdym kwartale. W porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku wskaźnik ten był wyższy o 8,4%.

Zmiany zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości
Δ Q4-2019 / Q3-2019

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

REECOX Q3-2019 / Q4-2019
DE
up
up
eq
eq
upup
up
GB
up
upup
eq
eq
up
up
PL
do
up
do
eq
eq
eq
NL
up
up
do
eq
upup
up
FR
up
up
eq
eq
upup
up
ES
up
eq
eq
eq
up
eq