Raport kwartalny Q3-2022
REECOX Euro-Score ujemny przez cztery kwartały z rzędu

Drodzy Czytelnicy,

negatywna seria REECOX nie zatrzymała się w trzecim kwartale. Po raz trzeci z rzędu wszystkie kraje objęte badaniem REECOX wykazują negatywny rozwój. Wynoszący 213,0 punktów Euro Score, jest również na najniższym poziomie od ponad dwóch lat. Niski wynik odzwierciedla ciągłą niepewność, z jaką borykają się europejskie rynki nieruchomości w związku z obecną sytuacją gospodarczą i geopolityczną. Ta niepewność jest wyraźnie widoczna na rynku: we wszystkich krajach indeksy akcji i nieruchomości, a także wskaźniki nastrojów gospodarczych spadły, w niektórych przypadkach znacząco.

Wraz z raportem kwartalnym Q3/2022 kończymy publikację Deutsche Hypo REECOX. W przyszłości skupimy się na publikowanym co miesiąc Deutsche Hypo Immobilienklima, w ramach którego ustalane są nastroje w niemieckiej branży nieruchomości wśród około 1.200 ekspertów z branży nieruchomości. Nadal będziemy śledzić rozwój sytuacji na sąsiednich rynkach europejskich, ale będziemy je prezentować w innych formatach. Nasz partner bulwingesa zamierza kontynuować REECOX. Proszę dać się zaskoczyć, tym co zostanie dla Państwa przygotowane.

 

Serdecznie pozdrawiam


Frank Schrader

Kontakt

Pan Frank Schrader
Leiter Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance

REECOX Euro-Score ujemny przez cztery kwartały z rzędu

Europejska koniunktura na rynku nieruchomości Deutsche Hypo REECOX (Euro-Score) nadal wykazuje konsekwentnie ujemny bilans w trzecim kwartale 2022 roku. Po stosunkowo umiarkowanych stratach w lipcu (-0,7%) i sierpniu (-1,5%), tendencja spadkowa nasiliła się zwłaszcza we wrześniu (-4,9%). W sumie spadek wyniósł 7,0% do ok. 213,0 punktów - poziomu ostatnio osiągniętego w lipcu 2020 roku.

Oko REECOX Q3-2022

Deutsche Hypo Euro-Score

213,0

REECOX Niemcy odnotował najsilniejszą stratę

Czwarty kwartał z rzędu indeks REECOX wykazuje ujemne saldo. REECOX Niemcy ponownie odnotował najbardziej negatywny rozwój z dwucyfrowym spadkiem o 10,3% do 258,9 punktów. REECOX Francja (-2,6% do 219,3 punktów) i REECOX Hiszpania (-2,9% do 172,9 punktów) wykazały stosunkowo niewielkie straty. Wartości w Polsce (-4,3% do 175,1 punktów) i Holandii (-4,7% do 175,8 punktów) uplasowały się w środku ogólnego negatywnego trendu. REECOX UK poniósł drugi największy spadek w zestawieniu krajów europejskich i obniżył się o 6,4% do 189,5 punktów.

 

Zmiany zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości
Δ Q3-2022 / Q2-2022

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

REECOX Q2-2022 / Q3-2022
DE
do
dodo
dodo
eq
upup
dodo
GB
do
dodo
dodo
upup
upup
dodo
PL
dodo
do
dodo
upup
up
dodo
NL
do
do
dodo
eq
upup
dodo
FR
do
do
dodo
eq
upup
do
ES
dodo
do
dodo
eq
upup
do