Raport kwartalny Q2-2020
Ogólny spadek Euro-Score – pozytywna tendencja pod koniec kwartału

Drodzy Czytelnicy,

po 34 latach pracy w Grupie NORD/LB obfitującej w różnorodne doświadczenia i sukcesy przenoszę się z Hanoweru do Hamburga. Tam od stycznia 2021 roku czekają na mnie nowe wyzwania w spółce DZ HYP. Chciałbym bardzo podziękować za dobre przyjęcie indeksu Deutsche Hypo REECOX. Moje obowiązki przejmie kolega z Zarządu, Andreas Rehfus, który będzie również odpowiedzialny za komentarz na temat Deutsche Hypo REECOX. Życzę wszystkiego dobrego w przyszłości!


Z serdecznymi pozdrowieniami


Sabine Barthauer

Kontakt

Pani Sabine Barthauer
Członek Zarządu

Drodzy Czytelnicy,

pandemia koronawirusa stanowi ogromne wyzwanie również dla branży nieruchomości. Po znacznym spadku Euro-Score w pierwszym kwartale, pod koniec drugiego kwartału można zaobserwować coraz bardziej pozytywną tendencję. Jest jednak jeszcze zbyt wcześnie, aby ocenić w sposób wiarygodny długoterminowe skutki. Pozostaje czekać na dalszy rozwój sytuacji.


Andreas Rehfus

Kontakt

Pan Andreas Rehfus
Członek Zarządu

Ogólny spadek Euro-Score – pozytywna tendencja pod koniec kwartału

W pierwszym kwartale 2020 roku na wynik Euro-Score wpłynęły skutki pandemii koronawirusa. Jego wartość spadła ogółem o 9,4%, co stanowi najbardziej dotkliwą stratę od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku. Najsilniejsze spadki odnotowano prawie we wszystkich krajach ujętych w REECOX wraz z początkiem drugiego kwartału w kwietniu. Wyjątek stanowiły Niemcy, gdzie wartość szczytowa spadku została przekroczona już w marcu. Ogółem Euro-Score odnotował w tym miesiąca stratę na poziomie 10,7%. Po początkowo nieznacznym pozytywnym rozwoju koniunktury w maju ze wzrostem na poziomie 2,4%, w czerwcu nastąpiło jej wyraźne ożywienie ze stopą wzrostu na poziomie 5,0%. Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z poprzednim kwartałem Euro-Score odnotował spadek na poziomie ok. 4,0%.

Oko REECOX Q2-2020

Deutsche Hypo Euro-Score

204,6

Niemcy z najlepszym wynikiem, Wielka Brytania i Polska na słabym poziomie

Oceniając z perspektywy czasu, zakładane ogromne skutki kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa, które dało się odczuć już w marcu, okazały się przedwczesne w przypadku indeksu REECOX Niemiec. Tym samym niemiecki rynek nieruchomości był jedynym z rynków nieruchomości ujętych w REECOX, który zamknął drugi kwartał na plusie (+3,4%). Podczas gdy większość pozostałych rynków nieruchomości odnotowała w drugim kwartale mniejszy spadek niż w pierwszym, negatywna tendencja nasiliła się w Wielkiej Brytanii (Q1: -6,8%, Q2: -11,0%) i w Polsce (Q1: -6,7%, Q2: -7,6%). W obydwu przypadkach należy zauważyć, że spadek w pierwszym kwartale był poniżej średniej, ponieważ ograniczenia spowodowane pandemią zaczęły tam obowiązywać dopiero w późniejszym czasie. W związku z ciężkim przebiegiem pandemii w Wielkiej Brytanii od początku roku kraj ten odniósł najbardziej dotkliwe straty, odnotowując spadek na poziomie 17,5% (średnio -14,0%). 

Zmiany zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości
Δ Q2-2020 / Q1-2020

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

REECOX Q1-2020 / Q2-2020
DE
upup
upup
dodo
eq
up
up
GB
upup
up
dodo
eq
do
dodo
PL
upup
up
dodo
dodo
dodo
dodo
NL
upup
up
dodo
eq
eq
dodo
FR
upup
do
dodo
eq
eq
dodo
ES
up
up
dodo
eq
eq
dodo