Raport kwartalny Q1-2020
Koronawirus powoduje znaczny spadek Euro-Score

Drodzy Czytelnicy,

po pozytywnym rozpoczęciu roku 2020 i początkowym wzroście Euro-Score, pandemia koronawirusa i jej skutki doprowadziły w naszym życiu do znacznych zmian, których wymiar jest różny w poszczególnych krajach. Występujące różnice znajdują odzwierciedlenie w wynikach poszczególnych wskaźników dla rynku akcji nieruchomości - podczas gdy w Niemczech spadły one znacząco o 16,8%, to spadek odnotowany w Holandii był na poziomie 64,0% (!). Różnice widoczne są również w kontynuacji projektów budowlanych - w krajach takich jak Niemcy i Holandia na placach budowy praca jest kontynuowana, podczas gdy inne kraje, jak na przykład Francja i Wielka Brytania, całkowicie wstrzymały prace. Po raz pierwszy od wielu lat na europejskim rynku nieruchomości można więc zaobserwować tendencje zmierzające w odmiennych kierunkach. Sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie przebiegu samego kryzysu, lecz uwidocznia się również  w różnym przebiegu procesów ożywiania się rynków. Pozostaje mieć nadzieję, że po tym trudnym okresie będziemy mogli jak najszybciej powrócić do normalności.

Z serdecznymi pozdrowieniami,


Sabine Barthauer

Kontakt

Pani Sabine Barthauer
Członek Zarządu

Koronawirus powoduje znaczny spadek Euro-Score

Po umiarkowanie pozytywnym podsumowaniu 2019 roku tendencja dodatnia utrzymała się na początku nowego roku dzięki wzrostowi o 0,9% w styczniu. Jednak już w lutym pojawiły się pierwsze oznaki pogorszenia wraz z zauważalnym spadkiem o 1,7%. Najpóźniej w marcu skutki koronawirusa ujawniły się  w Euro-Score poprzez stratę w wysokości 8,6%. W porównaniu z poprzednim kwartałem ogólny spadek wyniósł 9,4% do poziomu 213,3 punktu - po raz ostatni wartości poniżej tego poziomu odnotowano w grudniu 2014 roku. Ostatni raz porównywalną dynamikę dało się zaobserwować podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.

Oko REECOX Q1-2020

Deutsche Hypo Euro-Score

213,3

Skutki koronawirusa do tej pory najwyraźniejsze w Niemczech

W oczekiwaniu na ogólnoświatową recesję spowodowaną ograniczeniami gospodarczymi w ramach kryzysu spowodowanego koronawirusem odnotowano znaczny spadek REECOX we wszystkich krajach ujętych w przeglądzie. Różnice w wielkości spadku w porównaniu do poprzedniego kwartału były niewielkie –sygnał płynący z rynku był wszędzie identyczny. Jak dotąd przebieg spadku był stosunkowo umiarkowany w Polsce (-6,7% do poziomu 171,7 punktów) i w Wielkiej Brytanii (-6,8% do 183,4 punktów). Holandia (-9,0% do 172,7 punktów), Francja (-9,4% do 216,8 punktów) i Hiszpania (-9,4% do 180,8 punktów) znalazły się pośrodku, a największe obniżenie odnotowano w Niemczech, gdzie REECOX zmniejszył się o 11,8%, co daje dwucyfrowy spadek. W historii REECOX porównywalna tendencja w Niemczech, kraju uznawanym za „bezpieczną przystań”, miała miejsce tylko dwa razy - po atakach na World Trade Center we wrześniu 2001 roku i podczas kryzysu finansowego w październiku 2008 roku. Tymczasem nowym poziomem 268,4 punktów granica 300 punktów zostaje ponownie znacznie przekroczona.

Zmiany zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości
Δ Q1-2020 / Q4-2019

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

REECOX Q4-2019 / Q1-2020
DE
dodo
dodo
dodo
eq
do
dodo
GB
dodo
dodo
upup
dodo
dodo
dodo
PL
dodo
dodo
dodo
dodo
do
dodo
NL
dodo
dodo
do
eq
do
dodo
FR
dodo
dodo
do
eq
eq
dodo
ES
dodo
dodo
dodo
eq
eq
dodo