Raport kwartalny Q3-2018
Wskaźnik Euro-Score przeżywa stagnację w trzecim kwartale

Drodzy Czytelnicy,

targi EXPO REAL w tym roku wyraźnie pokazały, że branży nieruchomości na wszystkich kluczowych rynkach Europy powodzi się bardzo dobrze. Wiele transakcji zostało zawartych niedawno, o wielu konkretnie rozmawialiśmy w Monachium. Wciąż wysoka dynamika rynku odzwierciedla także rozwój naszego wskaźnika REECOX. Wskaźnik Euro-Score obniżył się właśnie o 0,5% i utrzymuje tym samym swój historycznie wysoki poziom.

Europa stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, szczególnie politycznymi. Z gospodarczego punktu widzenia obecnie wszystko wskazuje na to, że Europa nadal nie musi się martwić o gospodarkę nieruchomościami, jedną z najbardziej znaczących branż. Ogólne warunki ekonomiczne na sześciu obserwowanych przez nas rynkach są nieprzerwanie dobre do bardzo dobrych. Nastroje zaś po zakończonych sukcesem targach EXPO REAL można zdefiniować jako optymistyczne - wszędzie i może nawet bardziej niż kiedykolwiek.


Sabine Barthauer

Kontakt

Pani Sabine Barthauer
Członek Zarządu

Wskaźnik Euro-Score przeżywa stagnację w trzecim kwartale

Po nieprzerwanym dodatnim rozwoju europejskiej koniunktury rynku nieruchomości (REECOX Euro-Score) od połowy 2016r. w pierwszym kwartale 2018r. po raz pierwszy pojawiła się tendencja spadkowa. Jednak już drugi kwartał zaprzeczył przypuszczeniu o ogólnym zwrocie trendów na europejskich rynkach nieruchomości. Także w trzecim kwartale nie dało się rozpoznać jednoznacznej tendencji. Co prawda wskaźnik Euro-Score przybierał de facto wartości ujemne, jednak niewielki minus wynoszący 0,5 % stanowi raczej stagnację niż tendencję spadkową. Mimo wszystko w trakcie kwartału tendencje były zróżnicowane: podczas gdy miesiące lipiec (+0,5 %) i sierpień (+0,5 %) przebiegały dodatnio, to wrzesień, ze spadkiem o 1 %, w porównaniu do poprzedniego miesiąca wykazywał porównywalnie ujemną tendencję. Obecnie wskaźnik Euro-Score indeksu REECOX wynosi 245,4 punktów. W świetle ambiwalentnej sytuacji pierwszego półrocza pozostaje nadal wyczekiwać na to, jaki kierunek w przyszłości obierze REECOX Euro-Score. Nawet przy nagromadzeniu negatywnych oznak nie można stwierdzić jednoznacznego trendu. Wciąż jeszcze europejska koniunktura rynku nieruchomości porusza się na bardzo wysokim poziomie.

Oko REECOX Q3-2018

Deutsche Hypo Euro-Score

245,4

Niemcy nadal na topie

Koniunktura rynku nieruchomości krajów obserwowanych w ramach REECOX w porównaniu z drugim kwartałem - z wyjątkiem Niemiec - kształtowała się de facto ujemnie, chociaż sytuacja w niektórych krajach była równoważna ze stagnacją. W Hiszpanii jednak spadek o 3,8 % zaznaczył się stosunkowo wyraźnie. W miesiącu wrześniu w porównaniu do poprzedniego miesiąca we wszystkich obserwowanych krajach ujawniło się lekkie zakłócenie koniunktury nieruchomości.

Zmiany zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości
Δ Q3-2018 / Q2-2018

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

REECOX Q2-2018 / Q3-2018
DE
eq
up
eq
eq
eq
eq
GB
do
do
up
upup
up
do
PL
up
do
do
eq
eq
eq
NL
up
do
eq
eq
eq
eq
FR
up
do
do
eq
eq
eq
ES
dodo
do
dodo
eq
eq
do