Raport kwartalny Q4-2018
Indeks Deutsche Hypo REECOX traci na koniec roku

Drodzy Czytelnicy,

od roku 2011 indeks Deutsche Hypo REECOX nie spadł niżej niż w czwartym kwartale 2018 r. Ten stan na pierwszy rzut oka wydaje się nieco zaskakujący, ponieważ rynki nieruchomości komercyjnych w państwach europejskich o największym znaczeniu nadal przecież funkcjonują.

Na drugi rzut oka należało jednak spodziewać się aktualnego rozwoju REECOX.
Spójrzmy na niekończący się chaos wokół Brexitu, na społeczne wyzwania w wielu krajach europejskich lub na zredukowane prognozy wzrostu. To, że w tym trudnym otoczeniu załamują się rynki akcji, a wraz z nimi indeks Deutsche Hypo REECOX, jest bez wątpienia alarmujące. Jest jednak także zrozumiałe.

Z serdecznymi pozdrowieniami,


Sabine Barthauer

Kontakt

Pani Sabine Barthauer
Członek Zarządu

Indeks Deutsche Hypo REECOX traci na koniec roku

Podczas gdy w ostatnich raportach kwartalnych nie dawał się zauważyć jednoznaczny trend, a europejska koniunktura nieruchomości (Euro-Score) wahała się w dół i w górę, tendencja na koniec roku jest jednoznaczna: aktualna wartość REECOX Euro-Score wynosi 233,9 punktów i jest tak niska, jak nie była już od dwóch lat. Patrząc wstecz, ten trend rozpoczął się już we wrześniu, gdy wartość indeksu spadła o 1,0% w stosunku do miesiąca poprzedniego, zastępując stagnację letnich miesięcy. Pod koniec roku kolejne cztery zniżkujące miesiące ukształtowały dynamikę, która z taką wyrazistością była obserwowana ostatnio w pierwszym kwartale 2018 r., przedtem jednak ponownie dopiero w połowie 2016 r. We wrześniu indeks wynosił jeszcze 245,4 punkty, co odpowiada spadkowi o 4,7%. Patrząc łącznie indeks Euro-Score w ubiegłym roku spadł o 6,3%; po raz ostatni tak wyraźny spadek na poziomie roku można było zaobserwować w roku 2011. Istotna różnica jest jednak taka, że na koniec roku 2011 REECOX wynosił 172,2 punktów - obecnie są to 233,9 punktów.

Oko REECOX Q4-2018

Deutsche Hypo Euro-Score

233,9

Polska odłączyła się od ujemnego trendu

Jednoznaczny czynnik wywołujący aktualną sytuację jest jeszcze trudny do zidentyfikowania. Raczej większość krajów obserwowanych w ramach indeksu REECOX wykazuje tendencje zniżkowe, choć o różnym stopniu nasilenia. Najwyraźniejsze ujemne odchylenia pokazały się w Wielkiej Brytanii (-5,4%) i Francji (-5,3%), podczas gdy polska koniunktura nieruchomości (-0,4%) jakby przeżywała stagnację. W odniesieniu do całego roku 2018 Polska (-0,9%) również wybija się na plus, podczas gdy zestawienie roczne we wszystkich pozostałych krajach stale przybiera wartości ujemne. Największe straty wykazała przy tym Francja (-8,6%), podczas gdy spadek w Niemczech (-4,7%) wypadł jeszcze najkorzystniej.

Zmiany zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości
Δ Q4-2018 / Q3-2018

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

REECOX Q3-2018 / Q4-2018
DE
dodo
do
do
eq
do
dodo
GB
dodo
do
do
eq
do
dodo
PL
eq
do
eq
eq
dodo
eq
NL
dodo
dodo
do
eq
do
dodo
FR
dodo
dodo
dodo
eq
eq
dodo
ES
dodo
do
do
eq
eq
do