Kwartaalverslag Q3-2021
Opleven van de REECOX Euro-Scores geremd

Beste lezers,

Nadat de Euro-Score in de laatste vier kwartalen deels aanzienlijke stijgingen kon optekenen, is de positieve ontwikkeling in het derde kwartaal van 2021 weer enigszins vertraagd: De Euro-Score steeg in totaal met 0,2 procent tot 261,8 punten. Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2020 hebben sommige landen op kwartaalbasis een licht verlies geleden. De Euro-Score daalde in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Hoewel de tweede helft van het jaar in alle landen positief begon, werd vooral september gekenmerkt door dalingen. 

Over het geheel genomen bevinden wij ons echter nog steeds op een zeer hoog niveau en is er de beleggingsmix nog steeds veel vraag naar onroerend goed. Op dit moment is het belangrijk om de ontwikkeling van de rentevoeten en de inflatie in het oog te houden: Het huidige inflatiecijfer van 4,1 procent in duitsland is het hoogste  sinds 1993 . Als men de speciale effecten van de tweede helft van het jaar meerekent, ligt het nog steeds binnen de bandbreedtes van de ECB over een periode van twee jaar. Niettemin leiden negatieve rentevoeten en deze inflatiewaarden tot een reële devaluatie, zodat de druk op de centrale banken toeneemt.

Hartelijke groet,


Frank Schrader

Contact

Frank Schrader
Leiter Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance

Opleven van de REECOX Euro-Scores geremd

Na de uiterst positieve ontwikkeling in de eerste helft van 2021 laat de Europese vastgoedeconomie van de Deutsche Hypo REECOX (Euro-Score) in het derde kwartaal een vrijwel stabiele ontwikkeling zien. Met 261,8 punten ligt zij slechts iets boven de waarde aan het einde van het tweede kwartaal (+0,2%), maar zij vormt wel een nieuw record in de gehele onderzochte periode van de REECOX (sinds januari 1991).

REECOX-oog Q3-2021

Deutsche Hypo Euro-Score

261,8

REECOX-index in alle beschouwede landen opnieuw matig

Over het geheel genomen vertoonde de REECOX in geen van de onderzochte landen significante schommelingen. Terwijl in het tweede kwartaal groeipercentages tot 9,0% (REECOX Polen) werden waargenomen, was de ontwikkeling in de afzonderlijke landen in het derde kwartaal min of meer stabiel. De hoogste groeicijfers werden opgetekend in Spanje en Groot-Brittannië met elk 1,4 %. De REECOX UK bereikte een nieuw record van 222,9 punten. Met een plus van 0,4 % ten opzichte van het vorige kwartaal staat de REECOX Polen net onder de grens van 200 punten (198,5 punten). Na vier positieve kwartalen werden voor het eerst weer licht negatieve kwartaalsaldi opgetekend in Duitsland en Nederland. Beide landen verloren ten opzichte van het vorige kwartaal 0,5 % tot respectievelijk 354,5 punten (REECOX Duitsland) en 203,3 punten (REECOX Nederland). De REECOX Spanje was met een stijging van 0,8 % naar 243,4 punten de hekkensluiter. 

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q3-2021 / Q2-2021

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q2-2021 / Q3-2021
DE
do
do
eq
eq
eq
eq
GB
eq
up
up
eq
eq
up
PL
up
up
do
eq
up
eq
NL
up
do
do
eq
do
eq
FR
eq
do
eq
eq
do
eq
ES
eq
eq
up
eq
do
up