Kwartaalverslag Q4-2020
REECOX Euro-Score met aanhoudende opwaartse trend

Beste lezers,

als we terugkijken op 2020 wordt duidelijk dat het afgelopen jaar in het teken stond van de coronapandemie en de gevolgen hiervan. De samenleving en bijna alle branches kregen met enorme uitdagingen te maken om het infectierisico zo klein mogelijk te houden en hierbij tegelijkertijd economische activiteiten mogelijk te blijven maken. Dit bleek ook uit de Euro-Score. In het eerste en tweede kwartaal vertoonde deze aanzienlijke verliezen. Medio 2020 vertoonden alle beschouwde landen een eerste herstel dat tevens naar het vierde kwartaal kon worden doorgetrokken – als was het maar in geringe mate. Dit herstel was vooral te danken aan de ontwikkelingen van de aandeel- en vastgoedindices – in alle beschouwde landen kon een duidelijke stabilisering worden waargenomen. In totaal vertoonde over 2020 echter alleen de REECOX Deutschland een positieve ontwikkeling van 2,2 procent. De andere landen hebben het niveau van voor de crisis nog niet bereikt. Voor een verder herstel zal nu een stijgende vaccinatiegraad van groot belang zijn, zodat de verspreiding van het virus op de lange termijn kan worden ingedamd.

Hartelijke groet,


Andreas Rehfus

Contact

Andreas Rehfus
Lid raad van bestuur

REECOX Euro-Score met aanhoudende opwaartse trend

De geregistreerde hersteltrends van de Euro-Score in het derde kwartaal hebben ook in het laatste kwartaal doorgezet. Na een daling in oktober (-1,4 %) lieten de maanden november en december met een stijging van 1,3% resp. 2,4% weer een positieve trend zien. Met 227 punten aan het eind van het jaar kon bij benadering  het niveau van voor de crisis worden gerealiseerd. Desondanks blijft de totale jaarbalans voor het door de coronapandemie gekenmerkte jaar 2020 met -3,0% op grond van duidelijke koersdalingen in het voorjaar in zijn geheel gematigd. 

REECOX-oog Q4-2020

Deutsche Hypo Euro-Score

227,0

REECOX Deutschland realiseert als enige positieve jaarbalans

Als we naar de afzonderlijke kengetallen kijken, wordt duidelijk dat de REECOX in het vierde kwartaal in alle beschouwde landen kon voortborduren op de positieve ontwikkeling in het voorgaande kwartaal. Het ging hierbij echter om een relatief gematigde groei van maximaal 3,6% (REECOX Nederland). Over het hele jaar gezien komt een duidelijke winnaar uit de bus: de REECOX Deutschland bereikte als enige index een positieve jaarbalans met een stijging van 2,2% naar 311 punten. Alle overige landen kregen deels met aanzienlijke verliezen te maken. De hoogste daling werd in Frankrijk (-8,2% naar 219,8 punten) geregistreerd, terwijl de daling in Spanje met -4,8% naar sedert 169 punten het laagst uitviel.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q4-2020 / Q3-2020

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q3-2020 / Q4-2020
DE
up
up
do
eq
eq
up
GB
upup
up
up
eq
eq
up
PL
upup
up
do
eq
do
up
NL
upup
upup
up
eq
do
up
FR
upup
upup
dodo
eq
do
eq
ES
upup
up
up
eq
do
up