Kwartaalverslag Q4-2018
Negatieve trend voor de Deutsche Hypo REECOX aan het einde van het jaar

Beste lezers,

sinds 2011 is de Deutsche Hypo REECOX nooit verder gedaald dan in het vierde kwartaal van 2018. De ontwikkeling lijkt in eerste instantie verrassend, aangezien de commerciële vastgoedmarkten het in de belangrijkste Europese landen goed blijven doen.

De actuele REECOX-ontwikkeling was echter te verwachten. Kijk maar naar de chaos rondom de brexit, de maatschappelijke discussies in de afzonderlijke Europese landen of naar de rem op de economische groei. Dat in deze moeilijke omgeving de aandelenmarkten inzakken en daarmee de Deutsche Hypo REECOX is zonder twijfel verontrustend, maar ook logisch.

Met vriendelijke groet,


Sabine Barthauer

Contact

Sabine Barthauer
Lid raad van bestuur

Negatieve trend voor de Deutsche Hypo REECOX aan het einde van het jaar

Terwijl in de afgelopen kwartaalverslagen er geen duidelijke trend was en de Europese vastgoedconjunctuur (Euroscore) naar boven en beneden schommelde, is de trend aan het einde van het jaar duidelijk: Op dit moment staat de REECOX Euroscore op 233,9 punten en is in twee jaar nog nooit zo laag geweest. Als men terugkijkt is deze ontwikkeling al in september begonnen, toen de indexwaarde met 1,0% ten opzichte van de maand ervoor daalde en daarmee de stagnatie van de zomermaanden afloste. Aan het einde van het jaar is met vier teruglopende maanden achter elkaar een dynamiek op gang gebracht die qua duidelijkheid voor het laatst was te zien in het eerste kwartaal van 2018, maar daarvoor echter pas medio 2016. In september stond de index nog op 245,4 punten, wat gelijkstaat aan een daling van 4,7%. In totaal is de Euroscore het afgelopen jaar met 6,3% gedaald. Zo'n duidelijke daling op jaarbasis was voor het laatst in 2011 te zien. Het wezenlijke verschil is echter dat de REECOX eind 2011 op 172,2 punten stond, nu zijn dat 233,9 punten.

REECOX-oog Q4-2018

Deutsche Hypo Euro-Score

233,9

Geen negatieve trend in Polen

Een duidelijke aandrijvende factor voor de actuele ontwikkeling is niet duidelijk. Sterker: de meerderheid van de landen die onder de REECOX vallen, vertonen een dalende trend, waarbij de sterkte van de daling verschillend is. De duidelijkste daling kon worden vastgesteld in Groot-Brittannië (-5,4%) en Frankrijk (-5,3%), terwijl de Poolse vastgoedconjunctuur (-0,4%) min of meer stagneerde. Over heel 2018 valt Polen (-0,9%) eveneens in positieve zin op, aangezien de ontwikkeling in 2018 in alle overige landen over het algemeen duidelijk negatief is geweest. De grootste verliezen waren daarbij in Frankrijk (8,6%), terwijl de daling in Duitsland (-4,7%) nog als gunstigste is uitgevallen.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q4-2018 / Q3-2018

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q3-2018 / Q4-2018
DE
dodo
do
do
eq
do
dodo
GB
dodo
do
do
eq
do
dodo
PL
eq
do
eq
eq
dodo
eq
NL
dodo
dodo
do
eq
do
dodo
FR
dodo
dodo
dodo
eq
eq
dodo
ES
dodo
do
do
eq
eq
do