Kwartaalverslag Q2-2019
Vertraging van de Europese vastgoedeconomie

Beste lezers,

Europa is het erover eens: Sinds begin 2018 hebben de REECOX kwartaalwaarden zich in minstens vijf van de zes onderzochte markten op dezelfde wijze ontwikkeld - ook in het tweede kwartaal van 2019: Met uitzondering van Frankrijk, waar gelukkig een stijging van de REECOX te zien was, verloor de vastgoedeconomie in de andere markten aan waarde.

Deze ontwikkeling kan onder meer worden toegeschreven aan de verslechtering van het ondernemingsklimaat in alle betrokken markten, met uitzondering van Frankrijk. Het wordt steeds duidelijker dat de toenemende handelsconflicten en de kwakkelende wereldeconomie de stemming overal negatief beïnvloedt. In ieder geval beoordelen bedrijven hun huidige situatie en bedrijfsvooruitzichten inmiddels aanzienlijk slechter dan in de voorgaande jaren. Doordat de vastgoedsector afhankelijk is van economische ontwikkelingen, zijn de effecten nu ook in onze sector voelbaar. Of deze ontwikkeling blijvend is, zal uit het verdere verloop van het jaar moeten blijken.

Hartelijke groet,


Sabine Barthauer

Contact

Sabine Barthauer
Lid raad van bestuur

Vertraging van de Europese vastgoedeconomie

De Europese vastgoedeconomie ging volgens de Deutsche Hypo REECOX (Euro-Score) in het tweede kwartaal licht achteruit. Na een korte piek in het eerste kwartaal, sluit de index dus aan op de negatieve trend die kenmerkend was voor 2018. Terwijl de maanden april (-0,3 %) en juni (-0,2 %) geen significante veranderingen teweeg  hebben gebracht, is vooral de ontwikkeling in mei (-1,3 %) verantwoordelijk voor de negatieve balans van het kwartaal. De Euro-score is dus in totaal met 1,8 % gedaald tot 232,7 punten.

REECOX-oog Q2-2019

Deutsche Hypo Euro-Score

232,7

Alleen opleving REECOX Frankrijk

Met uitzondering van de Franse vastgoedmarkt zijn de indexwaarden voor alle landen die in het kader van de Deutsche Hypo REECOX zijn onderzocht, in het tweede kwartaal gedaald. REECOX Frankrijk boekte daarmee al voor het tweede opeenvolgende kwartaal een positief resultaat.

De ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk was heel anders: de REECOX UK verloor het meest in vergelijking met de andere landen en daalde onder de 200-puntengrens. De dramatische ontwikkeling wordt duidelijk wanneer we een vergelijking met het voorgaande jaar maken: In vergelijking met juni 2018 verloor de index ongeveer 20 indexpunten, het laagste niveau sinds de zomer van 2016.
Ook Duitsland
(-2,2%) en Nederland (-1,6%) noteerden merkbare, zij het minder drastische, dalingen.

De vastgoedmarkten in Polen (-0,4%) en Spanje (-0,6%) waren daarentegen min of meer stabiel. Er moet nog wel op worden gewezen dat de REECOX Spanje zich weliswaar licht, maar wel gestaag neerwaarts heeft ontwikkeld, terwijl de ontwikkeling in Polen volatieler was.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q2-2019 / Q1-2019

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q1-2019 / Q2-2019
DE
up
do
dodo
eq
dodo
do
GB
up
do
dodo
eq
dodo
do
PL
eq
up
do
eq
dodo
eq
NL
up
do
do
eq
do
do
FR
up
do
up
eq
dodo
up
ES
eq
up
do
eq
dodo
eq