Kwartaalverslag Q1-2019
Euroscore begint positief aan het nieuwe jaar

Beste lezers,

De Euroscore is goed begonnen aan 2019. Daarbij is de positieve trend in alle betreffende zes landen te zien. Deze bijna gelijklopende ontwikkeling hebben wij in het verleden al kunnen constateren en laat duidelijk zien hoe nauw de Europese landen met elkaar verweven zijn.

Deze nauwe verwevenheid merken wij ook in het dagelijkse zakelijke klimaat: vele investeerders zijn over de grens actief en volgen pan-Europese strategieën. De gehele economie profiteert van de voordelen van een verenigd Europa. Desondanks worden de stemmen van eurocritici steeds luider, wat een zorgelijke ontwikkeling is. Des te belangrijker is het om gezamenlijk voor Europa op te komen, want wij kunnen niet zonder. Wij hebben de EU niet alleen voor onze economie nodig, maar ook voor vrede op lange termijn. Daarom hoop ik dat de Europese gedachte na de Europese Parlementsverkiezingen in dit jaar nog sterker is en de landen nog dichter tot elkaar komen.

Met vriendelijke groet,


Sabine Barthauer

Contact

Sabine Barthauer
Lid raad van bestuur

Euroscore begint positief aan het nieuwe jaar

2018 was geen goed jaar voor de Europese vastgoedconjunctuur, wat voornamelijk te wijten is aan de duidelijke negatieve trend in het vierde kwartaal. Des te heuglijker is het feit dat het eerste kwartaal van 2019 weer positief is uitgevallen, wat voor een licht herstel aan het begin van het jaar zorgt. Nadat de Euroscore daarvoor vier maanden achter elkaar een negatieve trend had, kon in januari voor het eerst een licht positieve trend (+1,3%) worden geconstateerd. Deze werd in februari weliswaar bijna ongedaan gemaakt (-1,1%), maar in maart was de trend desondanks weer positief (+1,3%). Over het algemeen verliep het eerste kwartaal weliswaar volatiel, maar in totaal zit de Euroscore met 1,6% echter in de plus en deze staat nu op 236,8 punten.

REECOX-oog Q1-2019

Deutsche Hypo Euro-Score

236,8

Het beste herstel voor de vastgoedconjuncturen in Frankrijk en Spanje

Deze positieve pan-Europese trend is in principe van toepassing voor alle landen die onder de Deutsche Hypo REECOX vallen. Verrassend positief was daarbij de ontwikkeling in Frankrijk en Spanje. Hier was na een sterke daling in het afgelopen jaar in alle drie de maanden van het eerste kwartaal een positieve trend te zien. En ook in totaal verliep het eerste kwartaal in deze landen bovengemiddeld goed. De Franse vastgoedconjunctuur noteerde een plus van 3,2%, die in Spanje een plus van 3,8%. In de andere landen waren er in het eerste kwartaal in de afzonderlijke maanden weliswaar negatieve trends, maar met uitzondering van Groot-Brittannië waren deze terugslagen minder dan een procent.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q1-2019 / Q4-2018

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q4-2018 / Q1-2019
DE
upup
up
do
eq
do
up
GB
up
upup
dodo
eq
do
eq
PL
up
upup
do
eq
do
eq
NL
upup
up
do
eq
do
eq
FR
upup
upup
do
eq
do
up
ES
up
upup
up
eq
dodo
up