Kwartaalverslag Q2-2022
REECOX Euro-Score zet negatieve trend voort

Beste lezers,

De wereldwijde, uiteenlopende uitdagingen worden ook uit de ontwikkeling van de Euro-Score weerspiegeld: de aanhoudende negatieve ontwikkeling wordt ook in het tweede kwartaal niet doorbroken – de REECOX daalt voor de achtste maand op rij en staat aan het eind van het tweede kwartaal op 229,5 punten. Terwijl zich afgelopen jaar nog een herstel aftekende, leiden verschillende bijzondere gebeurtenissen (rentestijging/inflatie, instabiele leveringsketens, de bestaande conflicthaarden, angst voor recessie in sommige delen van de wereld, leven met de pandemie enz.) tot aanzienlijke onzekerheid waarmee wij als aparte uitdaging amper en in deze combinatie nog nooit te maken hebben gehad. Ook de vastgoedbranche wordt door deze factoren getroffen. Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van de vastgoedaandelenindices. Deze zijn in het tweede kwartaal volledig ingestort. Gewijzigde financieringsvoorwaarden leiden deels tot een vertraging bij transacties waarbij de markt nog niet overal op het prijsniveau ligt dat kopers en verkopers samenbrengt. Het blijft te hopen dat de rust in de zomermaanden terugkeert en in de komende kwartalen weer meer transactieactiviteiten plaatsvinden.

 

Hartelijke groet,

 


Frank Schrader

Contact

Frank Schrader
Leiter Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance

REECOX Euro-Score zet negatieve trend voort

Na de sinds november 2021 ingezette negatieve ontwikkeling vertoont de Europese vastgoedeconomie van de Deutsche Hypo REECOX (Euro-Score) ook in het tweede kwartaal 2022 een doorlopend negatieve balans. In totaal daalde de Euro-Score ten opzichte van het voorgaande kwartaal met 6,0% naar sedert 229,5 punten – een niveau dat voor het laatst in januari 2021 zo laag was.

REECOX-oog Q2-2022

Deutsche Hypo Euro-Score

229,5

REECOX-index in alle beschouwede landen opnieuw negatief

Als we naar de afzonderlijke kengetallen kijken, wordt duidelijk dat de REECOX in het tweede kwartaal in alle beschouwde landen opnieuw een negatieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Met een relatief geringe daling van 1,7% vertoonde de REECOX Spanje de laagste procentuele daling in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Met enige afstand volgen de landen Polen (-3,6% naar 183,1 punten) en Groot-Brittannië (-3,9 % naar 202,5 punten). Bijna net zo extreme dalingen ten opzichte van het voorgaande kwartaal werden in Nederland ( 5,5% naar 184,8 punten) evenals in Frankrijk (-5,6% naar 225,6 punten) waargenomen. Van de grootste daling was wederom sprake in Duitsland waar de REECOX met 8,7% daalde naar 289,8 punten.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q2-2022 / Q1-2022

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q1-2022 / Q2-2022
DE
dodo
dodo
dodo
eq
upup
dodo
GB
do
dodo
dodo
upup
upup
dodo
PL
dodo
do
do
upup
upup
do
NL
dodo
dodo
dodo
eq
upup
dodo
FR
dodo
dodo
do
eq
upup
dodo
ES
do
dodo
do
eq
upup
do