Kwartaalverslag Q1-2022
REECOX Euro-Score begint negatief aan het nieuwe jaar

Beste lezers,

Na vele maanden van herstel, moest de Euro-Score aan het eind van vorig jaar een daling incasseren. Deze negatieve ontwikkeling zette ook aan het begin van 2022 door. De Euro-Score daalt in totaal met 3,5 %. In alle binnen het kader van REECOX beoordeelde landen worden verliezen genoteerd. Nadat geleidelijk een duidelijk herstel na de coronagerelateerde effecten merkbaar was, is met name de oorlog in Oekraïne voor de negatieve ontwikkeling verantwoordelijk. Het verdere verloop en de concrete gevolgen van de oorlog zijn nog onzeker. Voor problemen zorgen daarnaast materiaal- en personeelstekorten die ook een grote invloed hebben op de vastgoedeconomie en ertoe leiden dat bouwprojecten deels moeten worden stopgezet. Daarbij komen de hier en daar reeds merkbare prijsstijgingen. Ook de toekomstige ontwikkeling van de in de afgelopen maanden sterk gestegen inflatie en het verdere rentebeleid zal op voet worden gevolgd.

 

Hartelijke groet,


Frank Schrader

Contact

Frank Schrader
Leiter Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance

REECOX Euro-Score begint negatief aan het nieuwe jaar

Voor de Europese vastgoedeconomie was in 2021 sprake van een algemeen positieve balans die in grote mate door de deels duidelijke groei in de eerste drie kwartalen werd beïnvloed. In het vierde kwartaal van 2021 was er echter weer sprake van een teruggang. Ook aan het begin van 2022 zet de negatieve ontwikkeling zich voort. Na een aanvankelijk stabiel verloop in januari, vertoonde de maand februari een daling van 1,2 %. In de maand maart volgde een daling van 2,3 %. In vergelijking met het voorgaande kwartaal resulteert dit in een duidelijke daling van 3,5 % naar 248,0 punten.

REECOX-oog Q1-2022

Deutsche Hypo Euro-Score

248,0

Vastgoedeconomie in Duitsland vertoont opnieuw een duidelijk verlies

Deze negatieve pan-Europese trend geldt in principe voor alle binnen het kader van de Deutsche Hypo REECOX beoordeelde landen. Bijzonder negatief viel hierbij Duitsland op met een verlies van 6,0 % . Hier was in alle drie maanden van het eerste kwartaal sprake van een dalende trend, zodat het eerste kwartaal met een puntenscore van 320,6 werd afgesloten. Eveneens zwakke prestaties vertoonde de REECOX Frankrijk met een daling van 4,4 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar 240,0 punten. De waarden in Polen (-3,7 %), Nederland (-3,7 %) en Spanje (-2,3 %) behoorden tot de middenmoot binnen de algemeen negatieve trend. De REECOX Groot-Brittannië is - als enige land - amper gewijzigd en stagneerde met een slotkoers in maart van 218,2 punten.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q1-2022 / Q4-2021

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q4-2021 / Q1-2022
DE
dodo
do
dodo
eq
upup
dodo
GB
up
do
upup
upup
upup
eq
PL
do
do
dodo
upup
upup
dodo
NL
dodo
do
do
eq
upup
do
FR
do
eq
dodo
eq
upup
dodo
ES
do
up
dodo
eq
upup
do