Kwartaalverslag Q1-2020
Corona leidt tot duidelijke daling van Euro-Score

Beste lezers,

nadat wij positief aan het nieuwe jaar 2020 zijn begonnen en ook de Euro-Score aanvankelijk groei liet zien, hebben de corona-pandemie en de hiermee gepaard gaande gevolgen tot enorme veranderingen in onze levens geleid. Hierbij is de omvang per land zeer verschillend. Deze verschillen komen ook tot uiting in de ontwikkeling van de betreffende indices van de vastgoedaandelen: terwijl die in Duitsland met 16,8 procent daalde, had Nederland zelfs met een instorting van 64,0 procent (!) te maken. Verschillen blijken eveneens bij de voortzetting van bouwprojecten: in landen zoals Duitsland en Nederland wordt op de bouwplaatsen doorgewerkt. In andere landen zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werd de bouw volledig stopgezet. Voor het eerst in jaren is er zodoende sprake van een deels uiteenlopende ontwikkeling binnen de vastgoedmarkt in Europa. Hierbij gaat het niet alleen over het verloop van de crisis, maar dit zal ook uit de verschillende vormen van marktherstel blijken. Hopelijk kunnen wij zo snel mogelijk vanuit deze zware tijden naar een normale situatie terugkeren.

Hartelijke groet,


Sabine Barthauer

Contact

Sabine Barthauer
Lid raad van bestuur

Corona leidt tot duidelijke daling van Euro-Score

Nadat op het laatst een voorzichtig positieve conclusie voor het jaar 2019 kon worden getrokken, kon deze trend aan het begin van het nieuwe jaar met een stijging van 0,9% in januari worden voortgezet. Maar reeds in februari was er sprake van een eerste versombering met een duidelijke daling van 1,7%. Op zijn laatst in maart werd het corona-effect ook in de Euro-Score met een verlies van 8,6% zichtbaar. In vergelijking met het voorgaande kwartaal gaat het om een totale daling van 9,4% naar nu 213,3 punten – een waarde die voor het laatst in december 2014 werd onderschreden. Van een vergelijkbare dynamiek was voor het laatst sprake tijdens de financiële crisis van 2008.

REECOX-oog Q1-2020

Deutsche Hypo Euro-Score

213,3

Corona-effect in Duitsland tot nu toe het meest duidelijk

In afwachting van een wereldwijde recessie door de economische beperkingen binnen het kader van de coronacrisis, heeft de REECOX in alle onderzochte landen een duidelijke daling laten zien. Er was alleen sprake van kleine verschillen in de zichtbaarheid van de daling ten opzichte van het voorgaande kwartaal – het marktsignaal was overal identiek. Relatief gematigd bleek de ontwikkeling tot nu toe in Polen (-6,7% naar 171,7 punten) en het Verenigd Koninkrijk (-6,8% naar 183,4 punten). Tot de middenmoot behoren Nederland (-9,0% naar 172,7 punten), Frankrijk (-9,4% naar 216,8 punten) en Spanje (-9,4% naar 180,8 punten). De duidelijkste daling deed zich intussen in Duitsland voor waar de REECOX met 11,8% daalde. Een vergelijkbare ontwikkeling in de "save haven" Duitsland vond in de geschiedenis van de REECOX pas twee keer eerder plaats:  na de aanslagen op het World Trade Center in september 2001 en tijdens de financiële crisis in oktober 2008. Met de nieuwe stand van 268,4 punten wordt intussen de 300-punten-markering opnieuw duidelijk onderschreden.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q1-2020 / Q4-2019

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q4-2019 / Q1-2020
DE
dodo
dodo
dodo
eq
do
dodo
GB
dodo
dodo
upup
dodo
dodo
dodo
PL
dodo
dodo
dodo
dodo
do
dodo
NL
dodo
dodo
do
eq
do
dodo
FR
dodo
dodo
do
eq
eq
dodo
ES
dodo
dodo
dodo
eq
eq
dodo