Kwartaalverslag Q3-2018
Euroscore stagneert in het derde kwartaal

Beste lezers,

De beurs EXPO REAL heeft dit jaar op indrukwekkende wijze aangetoond dat het op alle kernmarkten in Europa goed gaat met de vastgoedhandel. Onlangs zijn vele transacties afgerond, over vele anderen hebben wij concreet gesproken in München. De aanhoudend hoge marktdynamiek komt ook terug in de ontwikkeling van onze REECOX: de Euroscore is nog eens 0,5% gestegen en behoudt daarmee z'n historisch hoge niveau.

Europa staat momenteel voor vele uitdagingen, met name op politiek gebied. In economisch opzicht wijst op dit moment er alles echter op, dat Europa zich geen zorgen hoeft te maken over de vastgoedhandel, een van de belangrijkste branches. De economische randvoorwaarden zijn in de zes landen waar wij naar gekeken hebben over het algemeen goed tot zeer goed. En de stemming kan na de succesvolle EXPO REAL betrouwbaar worden genoemd, en dat overal en misschien meer dan ooit.


Sabine Barthauer

Contact

Sabine Barthauer
Lid raad van bestuur

Euroscore stagneert in het derde kwartaal

Nadat de Europese vastgoedconjunctuur (REECOX Euroscore) sinds medio 2016 een stijgende lijn liet zien, ontstond er in het 1e kwartaal van 2018 voor het eerst een teruglopende trend. Maar het 2e kwartaal sprak de verwachting van een algemene kentering van de trend op de Europese vastgoedmarkten al tegen. Ook in het 3e kwartaal was er geen duidelijke trend. Weliswaar ontwikkelde de Euroscore zich de facto negatief, de geringe min van 0,5 % vormt eerder een stagnatie dan een neerwaartse ontwikkeling. Ook varieerde de ontwikkeling binnen het kwartaal: terwijl de maanden juli (+0,5 %) en augustus (+0,5 %) positief verliepen, liet september in vergelijking met de maand daarvoor met een daling van 1 % een negatieve trend zien. Momenteel is de Euroscore van de REECOX 245,4 punten. Met het oog op de ambivalente ontwikkeling van het eerste half jaar blijft het afwachten welke richting de REECOX Euroscore in de toekomst opgaat. Ook als negatieve voortekenen zich ophopen, kan er geen duidelijke trend worden vastgesteld. De Europese vastgoedconjunctuur blijft op een historisch hoog niveau.

REECOX-oog Q3-2018

Deutsche Hypo Euro-Score

245,4

Duitsland nog steeds bovenaan

De vastgoedconjunctuur van de landen die onder de REECOX vallen ontwikkelde zich ten opzichte van het 2e kwartaal, met uitzondering van Duitsland, de facto negatief, terwijl de ontwikkelingen in enkele landen min of meer stagneerden. In Spanje was een daling van 3,8% echter duidelijk. In de maand september was de trend er voor de vastgoedconjunctuur in alle landen in vergelijking met de voorgaande maanden licht negatief.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q3-2018 / Q2-2018

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q2-2018 / Q3-2018
DE
eq
up
eq
eq
eq
eq
GB
do
do
up
upup
up
do
PL
up
do
do
eq
eq
eq
NL
up
do
eq
eq
eq
eq
FR
up
do
do
eq
eq
eq
ES
dodo
do
dodo
eq
eq
do