Kwartaalverslag Q3-2019
Dalende trend zet zich voort

Beste lezers,

de Euro-Score laat voor het tweede kwartaal op rij een dalende trend zien. Geeft deze ontwikkeling aan dat we de piek nu definitief hebben verlaten? Dat zal moeten blijken. De REECOX staat met 229,2 punten immers nog steeds op een zeer hoog niveau.

De afgelopen jaren hebben we een buitengewone cyclus meegemaakt, die natuurlijk een keer moet eindigen. Op dit moment is er echter nog steeds veel optimisme in de markt - zoals ook de afgelopen EXPO REAL heeft aangetoond. Vastgoed blijft een zeer aantrekkelijke beleggingscategorie en is zeer in trek bij investeerders. Desalniettemin is het in een dergelijke marktfase belangrijker dan ooit om bij elke investeringsbeslissing de nadruk te leggen op kwaliteit en de risico's zorgvuldig af te wegen. Dan bent u ook goed voorbereid op een einde van de cyclus.

Hartelijke groet,


Sabine Barthauer

Contact

Sabine Barthauer
Lid raad van bestuur

Dalende trend zet zich voort

Nadat de Euro-Score van de Deutsche Hypo REECOX in het tweede kwartaal al met een lichte daling te maken had, zette deze ontwikkeling ook door in het derde kwartaal. Over het geheel genomen heeft daarmee een vanaf begin 2018 aanhoudende trend zich verder verstevigd. Augustus (- 1,1 %) liet de sterkste afwijking zien, terwijl de maanden juli (- 0,1 %) en september (- 0,4 %) meer stagnatie lieten zien. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is de Euro-Score met 1,5% gedaald tot 229,2 punten.

REECOX-oog Q3-2019

Deutsche Hypo Euro-Score

229,2

Trendomkering in Nederland?

De vergelijkbare dynamiek van de Euro-Score verbergt echter de samenstelling van de inputwaarden: Terwijl de aanhoudende negatieve ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk (- 4,7 %) aanzienlijk was in het derde kwartaal, was de op een na sterkste daling van het kwartaal in Polen met 1,0 % al veel gematigder. Hoewel met een negatief voorteken, stagneerde de ontwikkeling in Duitsland nagenoeg (-0,3 %). Na de dalende maanden juli (- 0,1 %) en augustus (- 0,3 %) was er in september (+ 0,1 %) al een lichte verbetering te zien. Ook de Spaanse vastgoedmarkt was stabiel, met een lichte daling in september (- 0,4 %) na twee positieve zomermaanden (juli: + 0,3 %, augustus: + 0,6 %).

REECOX Frankrijk zorgde voor een duidelijk tegenwicht voor de recessie in Groot-Brittannië. De Franse vastgoedmarkt kon een groei van 1,2 % noteren en kent daarmee voor het derde kwartaal op rij een opleving. De winnaar in de Europese vergelijking is Nederland. Na zes opeenvolgende kwartalen van daling liet de REECOX Nederland de meest positieve ontwikkeling zien met + 1,5 %.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q3-2019 / Q2-2019

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q2-2019 / Q3-2019
DE
eq
up
do
eq
do
eq
GB
eq
up
dodo
eq
do
dodo
PL
do
up
eq
eq
dodo
eq
NL
up
up
up
eq
dodo
up
FR
up
up
eq
eq
dodo
up
ES
eq
up
eq
eq
dodo
eq