Kwartaalverslag Q4-2019
Euro-Score sluit het jaar 2019 positief af

Beste lezers,

nadat de Euro-Score in het tweede en derde kwartaal was gedaald, is de vraag gerezen: Staan we nu op het punt dat de piek is bereikt? Het vierde kwartaal heeft ons echter iets anders geleerd: alle landen hebben een stabiele tot positieve ontwikkeling laten zien. Dit is misschien niet zo'n grote toename als we in voorgaande jaren hebben gezien - desalniettemin staan we nog steeds op een zeer hoog niveau. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat we ons in een cyclische markt bevinden en dat de gespannen internationale situatie onzekerheden met zich meebrengt. Ook al wordt het Brexit-besluitvormingsproces steeds concreter, de werkelijke omvang ervan zal pas volgend jaar duidelijk worden. En de bestaande geopolitieke risico's, met name het conflict tussen Iran en de VS, veroorzaken ook een zekere mate van onrust op de markt. Het valt nog te bezien hoe deze aspecten van invloed zullen zijn op de Euro-Score.

Hartelijke groet,


Sabine Barthauer

Contact

Sabine Barthauer
Lid raad van bestuur

Euro-Score sluit het jaar 2019 positief af

Het jaaroverzicht van 2019 laat zien dat de Europese vastgoedeconomie zich met een plus van 0,9% licht heeft kunnen herstellen. Na 2018, dat gekenmerkt werd door een aanzienlijke daling, kon de Euro-Score in het eerste kwartaal van 2019 zich in eerste instantie licht herstellen. Halverwege het jaar werd de ontwikkeling op Europees niveau gedomineerd door de negatieve vastgoedeconomie in Groot-Brittannië, veroorzaakt door de Brexit. De in het vierde kwartaal bereikte duidelijkheid in het Brexit-proces heeft niet alleen een positieve invloed gehad op de REECOX UK, maar lijkt ook te zorgen voor een algemene stemmingsverbetering. De Euro-Score aan het eind van het jaar was 2,7% hoger dan in het derde kwartaal en staat nu op 235,2 punten.

REECOX-oog Q4-2019

Deutsche Hypo Euro-Score

235,2

REECOX Frankrijk is de winnaar van 2019

Als we kijken naar de afzonderlijke kerncijfers, is het duidelijk dat de REECOX-index zich in het vierde kwartaal in alle onderzochte landen positief of in ieder geval stabiel heeft ontwikkeld. Net als in de vorige kwartalen waren er nauwelijks veranderingen in Polen (+0,1% naar 185,1 punten) en Spanje (±0%, 199 punten), wat in de context van de internationale politieke onzekerheden als positief moet worden beschouwd. De dynamiek van de vastgoedeconomie in Nederland was licht positief en steeg met 1,0% naar 190,4 punten. Daartegenover staat een aanzienlijke groei in Duitsland (+3,4% naar 305,6 punten), Groot-Brittannië (+3,0% naar 195,2 punten) en Frankrijk (+2,3% naar 239,7 punten). Over het geheel genomen was de REECOX vorig jaar veruit het meest positief in Frankrijk. In elk kwartaal werd hier een groei gerealiseerd. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar is de index hier 8,4% hoger.

Veranderingen aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen
Δ Q4-2019 / Q3-2019

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

REECOX Q3-2019 / Q4-2019
DE
up
up
eq
eq
upup
up
GB
up
upup
eq
eq
up
up
PL
do
up
do
eq
eq
eq
NL
up
up
do
eq
upup
up
FR
up
up
eq
eq
upup
up
ES
up
eq
eq
eq
up
eq