Raport krajowy Polska Q3-2021
„Istnieje zwiększone zapotrzebowanie na magazyny z przeznaczeniem pod lekką produkcję, ponieważ coraz więcej firm z Chin rozpoczyna produkcję w Europie.”

Drodzy Czytelnicy,

„W trzecim kwartale odnotowano dalsze ożywienie na polskim rynku nieruchomości. Przy wolumenie transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych wynoszącym ok. 1,6 mld euro osiągnięto 50-procentowy wzrost wartości w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku. Prognozy rynkowe są nadal bardzo pozytywne, ponieważ nieoficjalna inflacja jest znacznie wyższa niż oficjalnie podawana wartość 6 procent, co z kolei powoduje coraz większe zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości ze względu na brak alternatywnych możliwości inwestycyjnych. Popyt na nieruchomości logistyczne utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Przede wszystkim magazyny z przeznaczeniem pod lekką produkcję  cieszą się popularnością, gdyż coraz więcej firm z Chin rozpoczyna produkcję w Europie. Polski rynek nieruchomości biurowych również pozostaje stabilny i charakteryzuje się niezmiennie wysokimi stopami rentowności, niskim poziomem pustostanów oraz wysokim popytem przy niskiej podaży. Obniżek cen w tym segmencie nie należy się spodziewać. Sytuacja pozostaje trudna dla hoteli specjalizujących się w obsłudze gości biznesowych i dla centrów handlowych. W segmencie nieruchomości mieszkaniowych na rok 2022 przewiduje się dalszy wzrost cen, a w porównaniu z rynkiem zachodnioeuropejskim istnieje tutaj jeszcze możliwość korekty w górę."

Beata Latoszek

Kontakt

Pani Beata Latoszek
Managing Director Poland

Telefon: +48 22 828 02 53
E-mail: Beata.Latoszek@Deutsche-Hypo.de

Koniunktura na polskim rynku nieruchomości prawie niezmienna

Po tym, jak w ostatnim kwartale polska branża nieruchomości odnotowała najwyższą dynamikę wzrostu (+9,0%) wśród rynków europejskich analizowanych przez REECOX, w trzecim kwartale obserwowany był niemal stały trend. Przy wzroście o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem, indeks nadal znajduje się tuż poniżej granicy 200 punktów na poziomie 198,5 punktów. 

Indeksy giełdowe nadal na plusie

W trzecim kwartale zmienne wejściowe kształtowały się w różny sposób. Podczas gdy polski indeks giełdowy WIG20 oraz indeks nieruchomości WIG Developers ponownie zwiększyły swoją wartość (odpowiednio +4,1% i +5,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem), to sceptycyzm w odniesieniu do klimatu gospodarczego mierzone w ramach wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI) wzrosły: na początku trzeciego kwartału odnotowano minimalny spadek o 0,7%, który utrzymywał się w sierpniu na poziomie -1,6%. We wrześniu nastroje ponownie nieco się poprawiły (+0,6%). Na koniec kwartału osiągnięto wartość 105,1 punktów, co odpowiada spadkowi o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Streszczenie zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości Q3-2021

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

Q2-2107/2108/21Q3-21Delta (%)
Q2-21 / Q3-21
DE
do
do
eq
eq
eq
356,4
360,1
361,7
354,5
-0,5
GB
eq
up
up
eq
eq
219,9
222,8
222,9
222,9
1,4
PL
up
up
do
eq
up
197,8
198,1
198,7
198,5
0,4
NL
up
do
do
eq
do
204,3
205,5
204,6
203,3
-0,5
FR
eq
do
eq
eq
do
245,0
250,5
247,7
243,4
-0,7
ES
eq
eq
up
eq
do
183,4
184,9
184,7
186,0
1,4