Raport krajowy Polska Q3-2019
„Polska ma potencjał, aby stać się logistycznym centrum Europy.”

Drodzy Czytelnicy,

W październiku z niecierpliwością oczekiwano wyniku wyborów parlamentarnych. Oczywiste stało się, że partia rządząca może samodzielnie rządzić w parlamencie. Ale równie oczywiste jest, że straciła większość absolutną w Senacie. Tym samym projekty legislacyjne rządu w przyszłości nie mogą być uchwalane jednostronnie tak szybko jak to mialo miejsce przez ostanie czery lata, na co przedstawiciele gospodarki spoglądają z wyraźnym optymizmem. W porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku nastroje znowu się poprawiły. Szczególnie nieruchomości biurowe i logistyczne powinny nadal być opłacalne w Polsce. Zainteresowanie Inwestorów projektami logistycznymi w Polsce jest tak duże, że Polska ma potencjał, aby stać się logistycznym centrum Europy. W przeciwieństwie do handlu detalicznego, co do którego prognozy są mniej optymistyczne, popyt na nieruchomości biurowe pozostaje silny. W samej Warszawie powstaje obecnie około 700 000 m2 nowych powierzchni biurowych. Poczekajmy jednak i zobaczmy, czy zaufanie przedstawicieli biznesu znajdzie odzwierciedlenie w danych liczbowych w przyszłości.

Beata Latoszek

Kontakt

Pani Beata Latoszek
Managing Director Poland

Telefon: +48 22 828 02 53
E-mail: Beata.Latoszek@Deutsche-Hypo.de

Polski rynek nieruchomości nie wykazuje żadnych oznak słabości

Polski sektor nieruchomości był w ciągu ostatnich dwóch lat stosunkowo stabilny, podczas gdy inne rynki uwzględnione w ramach REECOX odnotowały po części znaczne straty. Mimo, że REECOX w Polsce wykazał w trzecim kwartale ogólnie silniejszą negatywną dynamikę ze spadkiem o -1,0% do 185 punktów, to nie można tego jeszcze uznać za słabość, zwłaszcza, że zmiany w skali miesięcznej w ostatnich latach były bardziej znaczące.

Wciąż mocny kurs akcji nieruchomości

Wiodący polski indeks giełdowy WIG 20 odnotowuje znaczny spadek w trzecim kwartale. Przyczyniły się do tego szczególnie lipiec (-2,2%) i sierpień (-6,2%), natomiast wrzesień przyniósł nadzieję na poprawę sytuacji. Łącznie indeks WIG 20 spadł o 6,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wynosi 2 173 punkty. Tymczasem indeks nieruchomości WIG Developers kontynuował swój pozytywny trend. Już trzeci kwartał z rzędu wykazywał pozytywną dynamikę i wzrósł o +2,5% do 2.300 punktów. Osiągnął tym samym poziom z czerwca 2011 roku. Pogorszyły się natomiast warunki biznesowe w ramach Wskaźnika Nastrojów Gospodarczych. Ponownie odnotowano tu negatywną tendencję, a mianowicie spadek o -0,9% do 102,1 punktów.

Streszczenie zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości Q3-2019

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

Q2-1907/1908/19Q3-19Delta (%)
Q2-19 / Q3-19
DE
eq
up
do
eq
do
296,6
296,2
295,4
295,6
-0,3
GB
eq
up
dodo
eq
do
198,9
198,6
192,7
189,5
-4,7
PL
do
up
eq
eq
dodo
186,8
186,5
184,9
185,0
-1,0
NL
up
up
up
eq
dodo
188,4
189,8
189,0
192,0
1,9
FR
up
up
eq
eq
dodo
231,8
232,1
232,8
234,7
1,3
ES
eq
up
eq
eq
dodo
198,0
198,6
199,8
199,0
0,5