Raport krajowy Polska Q1-2022
„Obserwujemy szczególnie wysoką dynamikę działań w obszarze mieszkań pod wynajem.”

Drodzy Czytelnicy,

„Polski rynek nieruchomości przeciwstawia się trudnym czasom - obecnie nie widać pesymizmu na rynku - utrzymuje się wysoki popyt ze strony inwestorów. Obserwujemy szczególnie wysoką dynamikę działań w obszarze mieszkań pod wynajem, gdyż udział tych mieszkań stanowi tylko dziesięć procent rynku mieszkaniowego w Polsce, a więc istnieje pole do rozwoju tego produktu. Jednak przy obecnej wysokiej inflacji i rosnących stopach procentowych młodym ludziom będzie coraz trudniej kupić własną nieruchomość. Ponadto do Polski napłynęła duża fala uchodźców z Ukrainy, więc nowe mieszkania są bardzo potrzebne. Inwestorzy zagraniczni skupili się na centrach handlowych w atrakcyjnych lokalizacjach, aby w ten sposób uzyskać działki pod budowę nowych mieszkań. Co zaskakujące, niektóre z nich to nowe, ale często nierentowne obiekty handlowe, które są obecnie wyburzane. W połączeniu z lokalnymi obiektami handlowymi na parterze i mieszkaniami na wyższych kondygnacjach uzyskano dobre połączenie różnych form użytkowania. Zmianę można zaobserwować również wśród deweloperów krajowych. Mimo wysokich kosztów finansowania w złotych, angażują się również w duże nowe projekty budowlane, aby oferować mieszkania pod wynajem za pośrednictwem własnej platformy.“

Beata Latoszek

Kontakt

Pani Beata Latoszek
Managing Director Poland

Telefon: +48 22 828 02 53
E-mail: Beata.Latoszek@Deutsche-Hypo.de

REECOX Polska z ujemnym bilansem na początku roku

Po stabilnym rozwoju na koniec 2021 roku, sytuacja uległa niekorzystnej zmianie w pierwszym kwartale 2022 roku. We wszystkich trzech miesiącach dynamika była ujemna w porównaniu z analogicznym poprzednim miesiącem. W sumie zanotowano stratę 3,7% do poziomu 189,5 punktów.

Wyraźne pogorszenie klimatu gospodarczego

Obecny rozwój sytuacji jest spowodowany negatywnym rozwojem wszystkich indeksów rynkowych. Przede wszystkim do negatywnego wyniku w znacznym stopniu przyczyniło się pogorszenie wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI). W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wskaźnik ten stale spadał i wyniósł 97,3 punktów. Odpowiada to zmianie o znaczącą wartość -8,4% - osiągając poziom, który po raz ostatni był niższy w marcu 2021 roku. Polski indeks giełdowy WIG 20 również odnotował negatywne zmiany: w porównaniu z poprzednim kwartałem spadł o 5,9% i wynosi obecnie około 2.133 punktów. Również indeks nieruchomości WIG Developers nadal wykazuje tendencję spadkową: w porównaniu z poprzednim kwartałem wartość indeksu spadła o 4,7% i wynosi obecnie 2.708,9 punktów. Podczas gdy styczeń (+1,4%) i marzec (+2,3%) nadal wykazywały wartości dodatnie, ta tendencja spadkowa spowodowana jest wyłącznie przez obniżanie się kursu w lutym (-8,2%).

Streszczenie zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości Q1-2022

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

Q4-2101/2202/22Q1-22Delta (%)
Q4-21 / Q1-22
DE
dodo
do
dodo
eq
upup
343,4
340,1
334,3
320,6
-6,6
GB
up
do
upup
upup
upup
218,5
220,7
218,6
218,2
-0,1
PL
do
do
dodo
upup
upup
197,6
194,9
190,2
189,5
-4,1
NL
dodo
do
do
eq
upup
202,3
198,1
194,5
194,6
-3,8
FR
do
eq
dodo
eq
upup
251,6
248,7
246,7
240,0
-4,6
ES
do
up
dodo
eq
upup
186,0
186,1
187,0
181,6
-2,4