Raport krajowy Polska Q2-2019
„Polska będzie czerpać korzyści z relokacji firm w związku z Brexitem oraz z PPP.”

Drodzy Czytelnicy,

To, co polski sektor nieruchomości zyskał w pierwszym kwartale 2019 roku, ponownie stracił w drugim kwartale. Pomimo to Deutsche Hypo REECOX dla Polski jest wciąż na wysokim poziomie z początku roku. Nawet jeśli poszczególne wskaźniki REECOX, takie jak indeksy giełdowe lub klimat biznesowy, wykazują obecnie różne tendencje, to można powiedzieć, że polski rynek nieruchomości nadal dobrze sobie radzi. To również wynik badania opublikowanego niedawno przez Deutsche Hypo. Wynika z niego, że popyt inwestorów na nieruchomości w Warszawie, jak również na rynkach regionalnych, np. w Krakowie, Wrocławiu czy Trójmieście, jest stale wysoki. Ponieważ w przyszłości Polska nadal będzie czerpać korzyści z relokacji firm w związku z Brexitem oraz z zamiaru promowania przez rząd partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), jestem przekonana, że dynamika wzrostu na polskim rynku nieruchomości będzie się utrzymywać. Jednakże poczekajmy na wyniki październikowych wyborów i ich wpływ na rynek nieruchomości.

Beata Latoszek

Kontakt

Pani Beata Latoszek
Managing Director Poland

Telefon: +48 22 828 02 53
E-mail: Beata.Latoszek@Deutsche-Hypo.de

Koniunktura polskiego rynku nieruchomości utrzymuje się na wysokim poziomie

W drugim kwartale 2019 r. polski rynek nieruchomości kontynuował stabilny rozwój (-0,4%, 186,8 punktów). Po trendzie wzrostowym do końca 2017 r. i osiągnięciu najwyższego poziomu od końca kryzysu finansowego, wysoki poziom w Polsce niemal się utrzymał, podczas gdy większość pozostałych rynków badanych w ramach REECOX wykazywała tendencję spadkową.

Nieznaczny wzrost indeksów giełdowych

Zmienne wejściowe nie wykazały istotnych wahań w drugim kwartale. Rynki giełdowe rozwijały się stabilnie czy wręcz pozytywnie. Podczas gdy indeks WIG 20 oraz indeks nieruchomości WIG Developers wzrosły (odpowiednio +0,7% i +1,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem), to wzrósł również sceptycyzm odnośnie warunków prowadzenia działalności gospodarczej wg Wskaźnika Sentymentu Ekonomicznego (ESI): wykazał negatywny rozwój w drugim kwartale z rzędu i spadł do 103 punktów (-1,7%).

Streszczenie zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości Q2-2019

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

Q1-1904/1905/19Q2-19Delta (%)
Q1-19 / Q2-19
DE
up
do
dodo
eq
dodo
303,4
302,4
303,1
296,6
-2,2
GB
up
do
dodo
eq
dodo
205,1
203,7
196,2
198,9
-3,0
PL
eq
up
do
eq
dodo
187,6
185,5
183,7
186,8
-0,4
NL
up
do
do
eq
do
191,4
192,9
188,4
188,4
-1,6
FR
up
do
up
eq
dodo
228,3
230,4
230,4
231,8
1,5
ES
eq
up
do
eq
dodo
199,3
198,8
198,2
198,0
-0,7