Raport krajowy Polska Q3-2022
„Polski rynek nieruchomości jest nadal atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych.“

Drodzy Czytelnicy,

„Popyt na rynku mieszkań gwałtownie załamał się ze względu na wysokie stopy procentowe; w odpowiedzi na to coraz częściej poszukiwane są mieszkania na wynajem. Z powodu niskiej podaży na tym rynku, gwałtownie wzrosły czynsze. Międzynarodowe fundusze inwestycyjne widzą w tym obszarze swoją szansę i inwestują w projekty "Resi 4 Rent" (gotowe pod wynajem). Stanowią one również szansę dla deweloperów na zrekompensowanie zmniejszonej o 40% sprzedazy mieszkan. Rynek nieruchomości biurowych jest stabilny, z niewielkim tylko wzrostem wskaźnika pustostanów. Ponieważ nowych budynków jest jednak stosunkowo niewiele, międzynarodowe fundusze inwestycyjne coraz częściej poszukują starych, wymagających renowacji obiektów biurowych. Tu istotną rolę odgrywa ich centralna lokalizacja. Branża hotelowa odnotowała w trzecim kwartale bardzo dobre wyniki. Hotele dla biznesu wprawdzie nadal zmagały się z problemami, ale branża turystyczna, z obłożeniem na poziomie sprzed czasów koronawirusa, odnosiła sukcesy. Jednak ze względu na wzrost kosztów ponoszonych na utrzymanie, prognozy są mniej optymistyczne , co utrudnia uzyskanie finansowania dla hoteli. Mimo ogólnie trudnej sytuacji: polski rynek nieruchomości jest nadal atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, a polscy uczestnicy rynku są kreatywni i z pewnością uda im się przezwyciężyć kryzys.”

Beata Latoszek

Kontakt

Pani Beata Latoszek
Managing Director Poland

Telefon: +48 22 828 02 53
E-mail: Beata.Latoszek@Deutsche-Hypo.de

REECOX Polska: spadek o 4,3%

Ze stratą 4,3% w stosunku do poprzedniego kwartału, polska koniunktura na rynku nieruchomości plasuje się w środku indeksu Deutsche Hypo REECOX. Po umiarkowanym spadku w lipcu (-0,6%) i dalszym w sierpniu (-1,4%), we wrześniu nastąpił wyraźny spadek o 2,4% i wynosi obecnie 175,1 punktów.

Polskie akcje na rynku nieruchomości nadal pozostają pod presją

Wszystkie zmienne wejściowe wykazują trzeci kwartał z rzędu ujemny bilans. Polski indeks giełdowy WIG 20 kontynuował utrzymującą się tendencję spadkową i po raz kolejny zanotował dwucyfrową stratę w ujęciu kwartalnym o 18,8% do około 1.378 punktów. Zadecydowały o tym spadki w sierpniu (-11,2%) i wrześniu (-9,8%). Również indeks nieruchomości WIG Developers wykazuje nadal tendencję spadkową: w porównaniu z poprzednim kwartałem wartość indeksu spadła o 7,5% i wynosi obecnie ok. 2.358 punktów. Również nastroje w polskiej gospodarce utrzymują się od maja w trendzie spadkowym. Wszystkie miesiące trzeciego kwartału wykazały ujemne saldo, tak że cały kwartał musiał się zamknąć na poziomie 88,2 punktów, ze spadkiem o 7,7%.

Streszczenie zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości Q3-2022

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

Q2-2207/2208/22Q3-22Delta (%)
Q2-22 / Q3-22
DE
do
dodo
dodo
eq
upup
289,8
289,2
278,1
258,9
-10,7
GB
do
dodo
dodo
upup
upup
202,5
195,8
198,1
189,5
-6,4
PL
dodo
do
dodo
upup
up
183,1
181,9
179,4
175,1
-4,4
NL
do
do
dodo
eq
upup
184,8
189,5
183,2
175,8
-4,9
FR
do
do
dodo
eq
upup
225,6
231,9
227,5
219,3
-2,8
ES
dodo
do
dodo
eq
upup
178,4
174,9
175,3
172,9
-3,1