Raport krajowy Polska Q4-2018
„Pojawiły się oznaki, że nie będzie gładkiej kontynuacji dodatniego trendu.”

Drodzy Czytelnicy,

od dawna wiemy, że aktualny cykl nieruchomości jest nadzwyczajny. Nie mniej jednak ten bieżący komunikat jest  wart uwagi: w roku 2018  stopy zwrotu z czołowych nieruchomości biurowych w Warszawie spadły o ni mniej ni więcej tylko 2,5 punkty procentowe. Jednocześnie wielkość transakcji na polskim rynku nieruchomości wzrosła z 5,2 do 7,2 mld euro, a liczba transakcji nawet o prawie 50%. Popyt na  obiekty typu „Prime” utrzymuje sie nadal  na wysokim poziomie. Tymczasem jednak  pojawiły się zdecydowane oznaki, że nie będzie gładkiej kontynuacji dodatniego trendu. Z jednej strony indeks Deutsche Hypo REECOX dla wszystkich obserwowanych krajów europejskich pokazuje częściowo wyraźne załamanie koniunktury. Z drugiej strony tutejsze ceny gruntów są obecnie tak wysokie, że realizuje się coraz mniej projektów. Niezależnie od tego firmy z branży nieruchomości cierpią z powodu rosnących kosztów pracy. Rok 2019 przyniesie naszej branży więcej wyzwań niż 2018.

Beata Latoszek

Kontakt

Pani Beata Latoszek
Managing Director Poland

Telefon: +48 22 828 02 53
E-mail: Beata.Latoszek@Deutsche-Hypo.de

Polska koniunktura nieruchomości wybija się na plus

Polska koniunktura  nieruchomości także w przeszłości wykazywała raczej niewielkie wzrosty wskaźnikow. Patrząc wstecz na rok 2018 warto jednak zauważyć niezmienność. Podczas gdy w pozostałych krajach REECOX zarysowywały się bowiem przeważnie wyraźnie spadkowe tendencje, polski REECOX w porównaniu z kwartałem roku ubiegłego prawie nie spadł, osiągając wartość -0,9%. Dynamika czwartego kwartału ze zmianą -0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem do poziomu 187,5 punktów obliczeniowych gładko wpasowuje się w ten obraz. 

Indeks akcji nieruchomości słabnie na koniec roku

Podstawę ostatniego stabilnego rozwoju  stanowił polski wiodący indeks akcji WIG 20, który zakończył rok ze stanem 2.276,6 na liczniku i z bardzo niewielką dynamiką o wartości 0,4% pozostał prawie stały. Oprócz tego także stabilny rozwój polskiego klimatu biznesowego według Economic Sentiment Indicator (ESI) znacząco przyczynił się do solidnej polskiej koniunktury nieruchomości. Osiągając teraz 107,8 punktów wzrósł on nawet minimalnie o 0,1% w stosunku do trzeciego kwartału.

Inaczej prezentował się polski indeks nieruchomości WIG Nieruchomości. Obserwowana od wiosny 2018 r. tendencja spadkowa była kontynuowana również w czwartym kwartale. Ostatnia wartość indeksu nieruchomości wyniosła 1 911,7 punktów obliczeniowych, co po raz pierwszy od dawna uplasowało go ponownie poniżej granicy 2 000 punktów, w ten sposób odnotował on spadek o 6,0%.

Streszczenie zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości Q4-2018

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

Q3-1810/1811/18Q4-18Delta (%)
Q3-18 / Q4-18
DE
dodo
do
do
eq
do
312,8
306,0
308,2
298,2
-4,7
GB
dodo
do
do
eq
do
216,5
213,1
206,8
204,9
-5,4
PL
eq
do
eq
eq
dodo
188,3
185,6
188,8
187,5
-0,4
NL
dodo
dodo
do
eq
do
199,3
195,3
194,8
191,3
-4,0
FR
dodo
dodo
dodo
eq
eq
236,2
229,7
228,6
223,7
-5,3
ES
dodo
do
do
eq
eq
196,4
195,8
196,4
191,8
-2,3