Raport krajowy Polska Q1-2019
„Tak jak perpetuum mobile, rynek nieruchomości w Polsce działa bez przerwy.”

Drodzy Czytelnicy,

Tak jak perpetuum mobile, rynek nieruchomości w Polsce działa bez przerwy. Bez większych wahań w górę lub w dół polska koniunktura nieruchomości wykazuje pozytywny rozwój ze wzrostem w pierwszym kwartale o 0,5%. Utrzymuje się zainteresowanie inwestorów zagranicznych Polską. Ponadto inwestycje poza sektorem nieruchomości, np. w akcje lub papiery wartościowe, są obecnie mało atrakcyjne. W rezultacie stopa kapitalizacji w przypadku najlepszych nieruchomości biurowych w Warszawie kształtuje się zaledwie na poziomie 4%. W ten sposób Polska coraz bardziej zbliża się do zachodnioeuropejskich rynków nieruchomości pod względem poziomu stopy kapitalizacji. Rozwój ten jednak nie zniechęca inwestorów. Wręcz przeciwnie, nadal kupują. Obiektywnie rzecz biorąc, sytuacja jest osobliwa. Zewsząd oczekuje się osłabienia rynku, ale wciąż brakuje oznak takiej zmiany. Transakcje przebiegają dalej jak perpetuum mobile...

Beata Latoszek

Kontakt

Pani Beata Latoszek
Managing Director Poland

Telefon: +48 22 828 02 53
E-mail: Beata.Latoszek@Deutsche-Hypo.de

Polski rynek nieruchomości ponownie z niewielkim wzrostem

Charakterystyczna stabilność polskiego rynku nieruchomości w 2018 roku widoczna jest również na początku 2019. W porównaniu z poprzednim kwartałem wartość REECOX wzrosła o prawie jeden punkt lub o 0,5% do 187,6 punktów.

Godny uwagi wzrost indeksu akcji nieruchomości

Tymczasem zmienne wejściowe rozwijały się po części zupełnie przeciwstawnie.
Wiodący polski indeks giełdowy WIG 20 wzrósł nieznacznie o 1,6% i przy zamknięciu w marcu sytuował się na poziomie około 2 312 punktów. Polski indeks nieruchomości WIG Developers kształtował się zupełnie inaczej. Po spadku w ostatnich trzech kwartałach kurs akcji wzrósł dwucyfrowo o 15,5% na początku roku, osiągając poziom około 2 213 punktów, przewyższając nawet poziom z ubiegłego roku. Jest to o tyle godne uwagi, że od 2011 roku akcje były na wyższym poziomie jedynie w styczniu 2018 roku. Jednak według wskaźnika nastrojów gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) nastrój polskich ekspertów w dziedzinie nieruchomości nie wskazuje jeszcze na nową, rekordową wartość. Po spadku o 1,7% do 104,8 punktów indeks jest tak niski, jaki ostatnio był tylko jesienią 2017 roku.

Streszczenie zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości Q1-2019

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

Q4-1801/1902/19Q1-19Delta (%)
Q4-18 / Q1-19
DE
upup
up
do
eq
do
298,2
303,4
300,8
303,4
1,7
GB
up
upup
dodo
eq
do
204,9
205,5
200,7
205,1
0,1
PL
up
upup
do
eq
do
187,5
185,9
186,5
187,6
0,1
NL
upup
up
do
eq
do
191,3
190,4
190,7
191,4
0,1
FR
upup
upup
do
eq
do
223,7
225,4
225,9
228,3
2,1
ES
up
upup
up
eq
dodo
191,8
196,4
196,5
199,3
3,9