Landenverslag Nederland Q1-2022
"De Nederlandse vastgoedmarkt wordt nog steeds gekenmerkt door een woningtekort."

Beste lezers,

"De Nederlandse vastgoedmarkt wordt nog steeds gekenmerkt door een woningtekort. Om aan de vraag te kunnen voldoen, moeten jaarlijks 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd, maar dat aantal wordt door talrijke redenen met het huidige aantal van 50.000 tot 60.000 woningen per jaar verre van gehaald. Daarnaast hanteert Nederland binnen Europa de strengste normen op stikstof gebied waardoor zonder Overheidsingrijpen een bouwinfarct dreigt. Het tekort wordt door de oorlog in Oekraïne nog nijpender, omdat ook dringend woonruimte voor vluchtelingen nodig is. De krappe ressources en de deels niet-functionerende leveringsketens – ook als gevolg van de nieuwe lockdown in China – verergeren het probleem en zorgen voor uitdagingen binnen de gehele vastgoedmarkt. Voor een deel zien wij over alle assetklassen verdeeld bouwstops bij nieuwbouwprojecten en een afwachtende houding door de vraag hoe de bouwprijzen en materiaalkosten zich zullen ontwikkelen. Doorgaans worden ook herberekeningen uitgevoerd. Daarnaast heerst er onzekerheid over de vraag wat er na het opkoopprogramma van de ECB zal komen. Momenteel is het interesse van investeerders in vastgoed echter nog steeds groot en gaat er voldoende geld binnen de markt om. Dat blijkt ook uit het rendementsniveau: met name bij logistiek vastgoed is een niveau bereikt dat overeenkomt met het niveau van het woonvastgoed – dat kan op den duur niet gezond zijn."


Wouter de Bever

Contact

Wouter de Bever
Managing Director Netherlands

Telefoon: +31 20 691 45 51
E-mail: Wouter.de.Bever@Deutsche-Hypo.de

REECOX Nederland daalt met 3,7 %

De reeds in november 2021 beginnende negatieve ontwikkeling van de Nederlandse vastgoedeconomie zette zich ook aan het begin van het nieuwe jaar voort. Zowel in januari (‑2,0 %) alsook in februari (-1,8 %) werd een negatief verloop genoteerd. Maart vertoont met een stijging van 0,1 % daarentegen een vrijwel constant verloop. Met een negatief mutatietempo van in totaal 3,7 % naar een eindstand van momenteel 194,6 punten, ligt de REECOX Nederland aan het eind van het eerste kwartaal onder de 200-punten-markering.

FTSE met positieve voortekenen in februari en maart

Op kwartaalsbasis vertonen alle inputvariabelen een negatief resultaat. De toonaangevende aandelenindex AEX bleef gedurende alle maanden van het eerste kwartaal negatief, waarbij vooral de maanden januari (-5,4 %) en februari (-3,4 %) aan de duidelijk negatieve ontwikkeling van -9,2 % naar 724,2 punten hebben bijgedragen. Maart vertoonde een nog relatief geringe daling van 0,8 %. De vastgoedindex FTSE EPRA/NAREIT Netherlands verliep in totaal eveneens negatief. Doorslaggevend hiervoor was de koersdaling in januari (-8,3 %) die door de positieve vervolgmaanden februari (+1,9 %) en maart (+3,3 %) niet volledig kon worden gecompenseerd. De stemming van de binnen het kader van de Economic Sentiment Indicator (ESI) geënquêteerde vastgoedexperts daalde voor het derde opeenvolgende kwartaal naar 103,3 punten naar de slotkoers in maart.

Synopsis aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen Q1-2022

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

Q4-2101/2202/22Q1-22Delta (%)
Q4-21 / Q1-22
DE
dodo
do
dodo
eq
upup
343,4
340,1
334,3
320,6
-6,6
GB
up
do
upup
upup
upup
218,5
220,7
218,6
218,2
-0,1
PL
do
do
dodo
upup
upup
197,6
194,9
190,2
189,5
-4,1
NL
dodo
do
do
eq
upup
202,3
198,1
194,5
194,6
-3,8
FR
do
eq
dodo
eq
upup
251,6
248,7
246,7
240,0
-4,6
ES
do
up
dodo
eq
upup
186,0
186,1
187,0
181,6
-2,4