Landenverslag Nederland Q3-2019
"Goede stemming, maar eerste tekenen van een afwachtende tendens zichtbaar."

Beste lezers,

Gezien het rentepeil, dat naar verwachting nog steeds laag zal blijven, lijken er nauwelijks geschikte alternatieven voor vastgoedinvesteringen te bestaan – en dit ondanks de al aanzienlijk gedaalde rendementen. De stemming is goed, de vraag blijft onverminderd groot en dit geldt voor bijna alle soorten onroerend goed. Ook al wordt het steeds moeilijker om vastgoedinvesteringen te vinden tegen redelijke prijzen. Maar hoe groot is de kans dat er, gezien de sterke prijsstijgingen, nog meer ruimte zal zijn voor een voortzetting van dalende vastgoedrendementen? Ook wanneer in de huidige vastgoedcyclus alles mogelijk schijnt te zijn, zijn er toch al investeerders die gezien het bereikte niveau terughoudender worden en duidelijk een afwachtende houding aannemen. Hoewel de bodem van het vastgoedrendement nog niet bereikt is, zijn we er toch niet ver vandaan.


Wouter de Bever

Contact

Wouter de Bever
Managing Director Netherlands

Telefoon: +31 20 691 45 51
E-mail: Wouter.de.Bever@Deutsche-Hypo.de

Nederlandse vastgoedmarkt ontwikkelt zich positief

Nadat de Nederlandse vastgoedmarkt sinds begin 2018 van kwartaal tot kwartaal een aanhoudende negatieve koers insloeg, liet het derde kwartaal van 2019 een eerste sprankje hoop zien: Met een stijging van 1,5 % tot 192,0 punten wordt de meest positieve ontwikkeling in vergelijking met de andere landen in Europa bereikt.

Alle inputvariabelen in de plus

Deze ommekeer wordt veroorzaakt door alle inputvariabelen. De belangrijkste aandelenindex AEX 25 heeft zich sinds begin 2019 voortdurend positief ontwikkeld: De groei van 3,3% in het derde kwartaal heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het positieve resultaat van de REECOX Nederland. Juli (+ 1,8 %) en september (+ 3,9 %) waren positieve maanden, terwijl augustus (-2,4 %) een lichte terugval te zien gaf. Over het geheel genomen markeert de index met 580,2 punten een nieuwe piek, die voor het laatst in mei 2001 hoger lag. Ook de vastgoedaandelenindex FTSE EPRA/NAREIT Netherlands presteerde over het algemeen positief, hoewel de maanden juli (-7,9%) en augustus (-1,3%) nog negatief waren. September bracht echter een belangrijke ommekeer met een stijging van 11,5 %, zodat een over het algemeen positief kwartaalresultaat van + 1,4 % tot 823,8 punten werd bereikt. Daarnaast lijkt er een einde te zijn gekomen aan de aanhoudende vertroebelde stemming in het ondernemingsklimaat van de Economic Sentiment Indicator (ESI). Na een daling van ongeveer een jaar, kende het derde kwartaal voor het eerst weer een opleving, met een stijging van 1,8 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot nu 104,1 punten.

Synopsis aan de invoervariabelen en de vastgoedconjuncturen Q3-2019

Land

Belangrijkste aandelenindex

Vastgoedindex

Conjunctuur­indicator

Basisrentevoet

Rentevoet staatsleningen van 10 jaar

Q2-1907/1908/19Q3-19Delta (%)
Q2-19 / Q3-19
DE
eq
up
do
eq
do
296,6
296,2
295,4
295,6
-0,3
GB
eq
up
dodo
eq
do
198,9
198,6
192,7
189,5
-4,7
PL
do
up
eq
eq
dodo
186,8
186,5
184,9
185,0
-1,0
NL
up
up
up
eq
dodo
188,4
189,8
189,0
192,0
1,9
FR
up
up
eq
eq
dodo
231,8
232,1
232,8
234,7
1,3
ES
eq
up
eq
eq
dodo
198,0
198,6
199,8
199,0
0,5