Uważne spojrzenie na branżę nieruchomości w Europie

Indeks Deutsche Hypo Real Estate Economy Index (REECOX) jest pierwszym europejskim wskaźnikiem umożliwiającym w ogóle porównywanie ze sobą różnych rynków nieruchomości. Oko REECOX zwrócone na poszczególne rynki nieruchomości daje aktorom tego rynku możliwość wartościowego wglądu w sytuację ekonomiczną sektora nieruchomości w celu budowania strategii portfeli paneuropejskich.

Oko REECOX wrzesień 2022

Deutsche Hypo Euro-Score

213,0

Aktualny raport kwartalny Q3-2022

REECOX Euro-Score ujemny przez cztery kwartały z rzędu

  • Niemcy
  • Wielka Brytania
  • Polska
  • Holandia
  • Francja
  • Hiszpania

Europejska branża nieruchomości w skrócie

Oko REECOX banku Deutsche Hypo po raz pierwszy umożliwia przejrzyste porównanie koniunktury na rynkach nieruchomości różnych krajów europejskich na pierwszy rzut oka. Na przykładzie Koniunktury na rynku nieruchomości w Niemczech, która jest publikowana od stycznia 2008 r., od kwietnia 2018 r. można porównywać ze sobą koniunkturę na rynkach nieruchomości sześciu różnych krajów europejskich. Aby uzyskać więcej informacji, proszę wybrać kraj z lewej strony i kliknąć na „Raport krajowy.

Cele i metodyka

Rynki nieruchomości są mocno uzależnione od sytuacji koniunkturalnej, struktury oprocentowania i wielu twardych faktów ekonomicznych. Ponieważ dotyczy to zasadniczo wszystkich gospodarek rynkowych, można dobrze porównać ze sobą koniunkturę na rynkach nieruchomości w różnych krajach. Proszę kliknąć na przycisk „Metodyka”, aby uzyskać więcej szczegółów.

Jak było kiedyś?

Koniunktura na rynku nieruchomości w Niemczech jest publikowana od roku 2008. Jak było wtedy? Do minionych punktów zwrotnych i sytuacji na rynku można powrócić, czytając wszelkie teksty i liczby zgromadzone w archiwum. Od kwietnia 2018 roku dotyczy to również koniunktury na rynkach nieruchomości innych krajów europejskich.